Terapie pro zdraví

Nákupní košík

Váš košík je prázdný

Navigace:   » Hlavní stránka  » Obchodní podmínky  

Obchodní podmínky

Jak nakupovat

Práva a povinosti kupujícího a prodávajícího.

Práva a povinnosti prodávajícího
a) Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a dodat objednané zboží v nejkratším možném termínu dle propozic objednatele.
b) Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné. Prodávající je povinnen takto s nimi zacházet.
c) Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to písemně (na adrese ) požádá.
d) Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
e) Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným (dlouhodobě nedostatkové zboží, prudký nárůst kurzu cizích měn), nedohodne-li se s kupujícím na jiném způsobu plnění.
f) Pokud závazně objednané zboží nebude kupujícím uhrazeno/přijato a bude vráceno zpět dodavateli a nebo zboží se specifikací osobní odběr nebude kupujícím vyzvednuto a zaplaceno do 10 dnů po splatnosti faktury nebo zálohové faktury (výzvy k odběru), vyhrazuje si dodavatel právo stornovat objednávku a požadovat na kupujícím úhradu smluvní pokuty ve vyší 300,- Kč - slovy (třistakorunčeských).

Práva a povinnosti kupujícího
a) Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
b) Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
c) Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku před jejím potvrzením (telefonicky nebo e-mailem) ze strany prodávajícího.
d) Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tak písemnou formou (e-mailem).

Tématické zařazení:

 » Obchodní podmínky